Δημοτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
38  1 0

 

 

Νηπιαγωγεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
45 3

 

Ειδικά Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία

 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 ΑΝΑΣΤΟΛΗ

 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

 ΑΝΑΣΤΟΛΗ

 

Δυσπρόσιτα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία σύμφωνα με την υπ'αριθμ 133529/ΓΔ4 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3941/τ. Β'/11-09-2018) 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ Ι
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΛΗΘΡΟΥ Ι
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΙΚΟΥ ΙΒ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ ΙΒ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΙΓ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ Ι
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ Ι
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΛΗΘΡΟΥ Ι
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΙΚΟΥ ΙΒ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ ΙΒ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΙΓ