Συνδεθείτε με τον ΑΦΜ σας και τον ΑΜ σας προκειμένου να υποβάλλετε μια ηλεκτρονική αίτηση στη Διεύθυνση Π.Ε. Φλώρινας.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για τους εκπαιδευτικούς που έχουν οργανική θέση στη Διεύθυνση Π.Ε. Φλώρινας και για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς του τρέχοντος σχολικού έτους.

Η υπηρεσία τώρα διατίθεται και για τους αναπληρωτές που εργάζονται το τρέχον σχολικό έτος στη Διεύθυνση Π.Ε. Φλώρινας. Για να συνδεθείτε πληκρολογήστε τον ΑΦΜ σας και αντί για ΑΜ, πληκτρολογήστε το ΑΜΚΑ σας, σαν κωδικό πρόσβασης.