Συνδεθείτε με τον ΑΦΜ σας και τον ΑΜ σας προκειμένου να υποβάλλετε μια ηλεκτρονική αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ στη Διεύθυνση Π.Ε. Φλώρινας.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για τους εκπαιδευτικούς που έχουν οργανική θέση στη Διεύθυνση Π.Ε. Φλώρινας.

Η υπηρεσία πλέον διατίθεται και για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς του τρέχοντος σχολικού έτους.