Μετά την ανακοίνωση διορισμού των 11507 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας η ΔΠΕ Φλώρινας ενημερώνει ότι 

1. Η ορκωμοσία θα γίνεται καθημερινά από Τετάρτη 11/8/2021 μέχρι και Τρίτη 17/8/2021 και ώρα 12:00, στους χώρους της Δ/νσης (Διοικητήριο, 53100 Φλώρινα, τηλ. 2385054584)

2. Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να έχουν μαζί τους τα έντυπα συμπληρωμένα που προβλέπονται για το σκοπό αυτό και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΠΕ Φλώρινας

3. Οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται να αιτηθούν άδεια (οποιασδήποτε μορφής) καλούνται να το δηλώσουν

ΦΕΚ 1818/τ. Γ'/10-08-2021

ΦΕΚ 1819/τ. Γ'/10-08-2021