Σας ανακοινωνώνουμε τους πίνακες αποσπάσεων των εκπαιδευτικών ΠΕ-70 και ΠΕ-60 της Διεύθυνσης ΠΕ Φλώρινας για το διδακτικό έτος 2021-2022

Πίνακας αποσπάσεων