Αναπληρωτές

Ειδική πρόσκληση (1η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)
Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2022-2023
Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών στη Διεύθυνση Π.Ε. Φλωρινας- Ε' φάση
Πρόσκληση του Ι.Ε.Π., για δήλωση συμμετοχής των εν ενεργεία εκπαιδευτικών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων Π.Ε. και Δ.Ε., στην 6η περίοδο εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων»
Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών Δ' φάσης
Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών Γ' φάσης
Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών Β' φάσης
Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτών Α' φάσης
Πίνακας τοποθετήσεων αναπληρωτών B' φάσης
Ταχύρρυθμο Σεμινάριο Νεοδιόριστων και Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών 2022-2023
Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών Α' φάσης
Πίνακας τοποθετήσεων αναπληρωτών Α' φάσης
Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2022-2023
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2022-2023
Εκ νέου έκδοση προσωρινών πινάκων κατάταξης της προκήρυξης 3ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ
Πρόσκληση από το Υπουργείο Παιδείας για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΦΕΚ πρόσκλησης μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2022-2023
Οδηγίες για αναπληρωτές που θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στα πλαίσια της 3ΕΑ/2022 προκήρυξης του ΑΣΕΠ
Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ε.Β.Π. και Ε.Ε.Π. για υποβολή δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ του Υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕA/2022 και 2ΕA/2022 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ