Αναπληρωτές

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Αναπληρωτών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω Covid-19
Δήλωση προτιμήσεων σχολικών μονάδων των αναπληρωτών που προσλήφθησαν με τρίμηνες συμβάσεις λόγω COvid-19 και λειτουργικά κενά της Διεύθυνσης Π.Ε. Φλώρινας
Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν λόγω Covid-19
Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών Γ' φάσης-Πρόγραμμα ΠΔΕ
Έντυπα αναπληρωτών ΠΔΕ
Δήλωση προτιμήσεων σχολικών μονάδων των αναπληρωτών Γ' φάσης και λειτουργικά κενά της Διεύθυνσης Π.Ε. Φλώρινας
Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών Β' φάσης
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών A'βάθμιας και B'βάθμιας Γενικής Εκπ/σης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών λογω Covid-19
Δήλωση προτιμήσεων σχολικών μονάδων των αναπληρωτών Β' φάσης και λειτουργικά κενά της Διεύθυνσης Π.Ε. Φλώρινας
Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών στη Διεύθυνση ΠΕ Φλωρινας για το σχολικό έτος 2020-21
Πίνακες τοποθετήσεων αναπληρωτών Διεύθυνσης Π.Ε. Φλώρινας
Δήλωση προτιμήσεων σχολικών μονάδων των αναπληρωτών και λειτουργικά κενά της Διεύθυνσης Π.Ε. Φλώρινας
Προσλήψεις αναπληρωτών στη Διεύθυνση Π.Ε. Φλώρινας 2020-21
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2020-2021
Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).
Πρόσκληση μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 για δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2019-2020
Ολοκλήρωση διαδικασίας καταχώρισης μοριοδοτούμενων προσόντων στα πλαίσια της 1ΓΕ/2019 προκήρυξης
Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρ. 86 του ν.4547/2018 ΦΕΚ 102 Α’).
Πρόσκληση μελών ΕΕΠ (ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30) και ΕΒΠ (ΔΕ01) εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2019-2020 σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄).
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου