Αναπληρωτές

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Ειδ. Αγωγής και Εκπ/σης, υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδ. Αγωγής και Εκπ/σης, κατηγορίας ΠΕ, εγγεγραμμένων στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β' του ΑΣΕΠ (Γ' 937/2020)
Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών στη ΔΠΕ Φλώρινας-14/01/2021
Πρόσκληση από το ΙΕΠ δήλωσης συμμετοχής στην 3η επιμορφωτική περίοδο της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης σε εν ενεργεία μόνιμους και αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς Α/θμιας κ Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022, στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων
Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)
Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών στη ΔΠΕ Φλώρινας-Β' φάση
Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της ΔΠΕ Φλώρινας Β' φάση
Ταχύρρυθμα Σεμινάρια Νεοδιόριστων και Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών 2021- 2022
Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών στη Διεύθυνση ΠΕ Φλώρινας-Ημερομηνία πρόσληψης 1/9/2021
Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της ΔΠΕ Φλώρινας
Συμπληρωματικές οδηγίες από το ΥΠΑΙΘ προς τους προσλαμβανόμενους αναπληρωτές σχετικά με τη δήλωση σχολικών μονάδων και την ανάληψη υπηρεσίας
Πληροφορίες για την ανάληψη υπηρεσίας των νεοπροσλαμβανόμενων αναπληρωτών
Διαδικασία σύναψης ψηφιακών συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τους αναπληρωτές και ωρομισθίους εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων-δηλώσεων προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2021-2022
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2021-2022.
Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις,υποψήφιων εκπαιδευτικών Α'θμιας-Β'θμιας Εκπαίδευσης ΠΕ,κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ07,ΠΕ11,ΠΕ34,ΠΕ80,ΠΕ81,ΠΕ82,ΠΕ83,ΠΕ84,ΠΕ85,ΠΕ86,ΠΕ87.01-ΠΕ87.10,ΠΕ88.01-ΠΕ88.05,ΠΕ89.01,ΠΕ89.02,ΠΕ90,ΠΕ91.01,ΠΕ91.02
 Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Α'βάθμιας και Β'βάθμιας Εκπ/σης, υποψήφιων εκπαιδευτικών κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01,ΠΕ02,ΠΕ03,ΠΕ04.01,ΠΕ04.02,ΠΕ04.04,ΠΕ04.05,ΠΕ05,ΠΕ06,ΠΕ08,ΠΕ33,ΠΕ60,ΠΕ70,ΠΕ78 και ΠΕ79.01
Αποφάσεις τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της ΔΠΕ Φλώρινας
Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της ΔΠΕ Φλώρινας στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ covid19
Δήλωση προτιμήσεων σχολικών μονάδων των αναπληρωτών που προσλήφθησαν με τρίμηνες συμβάσεις λόγω COvid-19 και λειτουργικά κενά της Διεύθυνσης Π.Ε. Φλώρινας