Αναπληρωτές

Αποφάσεις τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της ΔΠΕ Φλώρινας
Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της ΔΠΕ Φλώρινας στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ covid19
Δήλωση προτιμήσεων σχολικών μονάδων των αναπληρωτών που προσλήφθησαν με τρίμηνες συμβάσεις λόγω COvid-19 και λειτουργικά κενά της Διεύθυνσης Π.Ε. Φλώρινας
Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020)
Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α’ 102),όπως ισχύει],για το σχολικό έτος 2020-2021
Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς», με κωδικό ΟΠΣ
Δήλωση προτιμήσεων σχολικών μονάδων των αναπληρωτών που προσλήφθησαν στο πρόγραμμα "Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς" και λειτουργικά κενά ΠΕ Φλώρινας
Τηλεκπαιδεύσεις πρεσβευτών eTwinning (eTwinning webinars) σχολικού έτους 2020-2021 για την ευρωπαϊκή δράση eTwinning-Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης
Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020).
Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2020-2021.
Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Αναπληρωτών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω Covid-19
Δήλωση προτιμήσεων σχολικών μονάδων των αναπληρωτών που προσλήφθησαν με τρίμηνες συμβάσεις λόγω COvid-19 και λειτουργικά κενά της Διεύθυνσης Π.Ε. Φλώρινας
Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν λόγω Covid-19
Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών Γ' φάσης-Πρόγραμμα ΠΔΕ
Έντυπα αναπληρωτών ΠΔΕ
Δήλωση προτιμήσεων σχολικών μονάδων των αναπληρωτών Γ' φάσης και λειτουργικά κενά της Διεύθυνσης Π.Ε. Φλώρινας
Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών Β' φάσης
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών A'βάθμιας και B'βάθμιας Γενικής Εκπ/σης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών λογω Covid-19
Δήλωση προτιμήσεων σχολικών μονάδων των αναπληρωτών Β' φάσης και λειτουργικά κενά της Διεύθυνσης Π.Ε. Φλώρινας
Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών στη Διεύθυνση ΠΕ Φλωρινας για το σχολικό έτος 2020-21