Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για το Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Παιδιών και Εφήβων – ΔΙΩΝΗ”

Ανάπτυξη, οργάνωση και υλοποίηση παρέμβασης του Υπουργείου Υγείας σε εθνικό επίπεδο, με θέμα: “Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Παιδιών και Εφήβων – ΔΙΩΝΗ”, για τον παιδικό – μαθητικό πληθυσμό, για το σχολικό έτος 2022-2023

Έντυπο 1: Ενημερωτική επιστολή για το Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Παιδιών και Εφήβων – ΔΙΩΝΗ

Έντυπο 2: Έντυπο συγκατάθεσης για συμμετοχή παιδιού στο Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Παιδιών και Εφήβων – ΔΙΩΝΗ