Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της Δυτικής Μακεδονίας  να παρακολουθήσουν διαδικτυακά την Επιμορφωτική Διημερίδα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Διαπιστευμένου Σχεδίου Κινητικότητας Erasmus KA1 (Σχολική Εκπαίδευση) με κωδικό 2022-1-EL01-KA121-SCH-000067680 και θέμα τη συμπεριληπτική εκπαίδευση και διαφοροποιημένη διδασκαλία. Η Επιμορφωτική Διημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 και Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024. Για τη σύνδεση των συμμετεχόντων θα χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω σύνδεσμος:
https://uowm-gr.zoom.us/j/93352889404

Πρόγραμμα  Διημερίδας

Αφίσσα Διημερίδας