Προσοχή. Τα παρακάτω ένυπα είναι υποδείγματα. Συνεπώς πρέπει να γίνονται οι απαραίτητες αλλαγές όπως για παράδειγμα τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας, τα λογότυπα για άδειες αναπληρωτών, η απόφαση ορισμού του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας κ.α.

 

1α. Υπόδειγμα - Απόφαση κανονικής άδειας μονίμων

1αα. Υπόδειγμα - Απόφαση κανονικής άδεια αναπληρωτών

1β. Υπόδειγμα - Απόφαση αναρρωτικής άδειας μονίμων (Υπεύθυνη Δήλωση)

1γ. Υπόδειγμα - Απόφαση αναρρωτικής άδειας μονίμων (Ιατρική Γνωμάτευση)

1γγ. Υπόδειγμα - Απόφαση αναρρωτικής άδειας αναπληρωτών

1δ. Υπόδειγμα - Απόφαση αναρρωτικής άδειας μονίμων (Υγειονομική Επιτροπή)

1ε. Υπόδειγμα - Απόφαση αναρρωτικής άδειας μονίμων (Υγειονομική Επιτροπή) περικοπή

1εα. Προϋποθέσεις Περικοπής Επιδόματος Απομακρυσμένων - Παραμεθορίων περιοχών σε αναρρωτικές άδειες

1στ. Επεξηγήσεις για τη φόρμα των αποφάσεων αδειών (word)


A1. Συγκεντρωτικός πίνακας αδειών (έντυπο για χρήση.xls)

A1. Συγκεντρωτικός πίνακας αδειών (έντυπο για χρήση.xlsx)

A1. Συγκεντρωτικός πίνακας αδειών (υπόδειγμα.xls)

Α2. Αρχείο για υπηρεσιακά σημειώματα (για διευθυντές σχολείων.xlsx)

Α3. Επεξηγήσεις για τα δύο αρχεία excel


Γ1. Υπόδειγμα - Διαβιβαστικό για υγειονομική επιτροπή

Γ2. Υπόδειγμα - Υπηρεσιακό Σημείωμα για υγειονομική επιτροπή

Δ1. Αίτηση μονίμου για διάφορες άδειες (Υπόδειγμα)

Δ2. Αίτηση αναπληρωτών ΕΣΠΑ για διάφορες άδειες (Υπόδειγμα)