Δείτε τις δραστηριότητες των σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Φλώρινας: