Διενέργεια των εξετάσεων ΚΠΠ εξεταστικής περιόδου 2022 - Οδηγίες

Οδηγός διαδικασιών διεξαγωγής εξετάσεων στα Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (ΚΗΕ) για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (ΚΠΠ)

Υ.Α. 48456/Α5. ΦΕΚ 2285/τ.Β'/15-06-2020. Εξετάσεις – όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής

Εξεταστικά κέντρα των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής εξεταστικής περιόδου 2022

Πρακτικό επιτροπής εξεταστικού κέντρου Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 στο σύνολο της Επικράτειας κατά τη διενέργεια των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής εξεταστικής περιόδου 2022

Εξεταστικά κέντρα-ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων