Έντυπα αναπληρωτών ΕΣΠΑ 2021-2022

Απογραφικό Δελτίο Αναπληρωτή 2021-2022

Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΟ)

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΟ)

Αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακού (ΓΕΝΙΚΟ)

Αναζήτηση ποινικού μητρώου

Αίτηση χορήγησης μειωμένου ωραρίου (ΓΕΝΙΚΟ)

Υπεύθυνη δήλωση αναπληρωτή


Έντυπα αναπληρωτών ΕΣΠΑ 2020-2021

Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΟ)

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΟ)

Αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακού (ΓΕΝΙΚΟ)

Αναζήτηση ποινικού μητρώου

Αίτηση χορήγησης μειωμένου ωραρίου (ΓΕΝΙΚΟ)

Υπεύθυνη δήλωση ποινικής δίωξης

Αίτηση δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων


Δελτίο απογραφής αναπληρωτή στο πρόγραμμα Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΟΠΣ 5069634

Δελτίο απογραφής αναπληρωτή στο πρόγραμμα Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη ΟΠΣ 5069645

Δελτίο απογραφής αναπληρωτή στο πρόγραμμα Εξατομικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη ΟΠΣ 5069633