Τμήμα Γ' Προσωπικού

Χαλβατζής Μιχαήλ-ΠΕ Διοικ (Προσωρινός Κλάδος)-Προϊστάμενος Τμήματος

Κοτζασαρίδου Ευδοξία-ΠΕ Διοικητικού Οκονομικού

Τζώτζη Παρασκευή-ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Φλέγγα Παναγιώτα-ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Μπόλκη Ελένη-ΠΕ Διοικ (Προσωρινός Κλάδος)

Δελέγκος Διονύσιος-ΠΕ Διοικ (Προσωρινός Κλάδος) (Γραφείο 4, Τηλ: 2385054589) 

Καλυβιάνος Λεωνίδας-ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (Γραφείο 1, Τηλ:2385054590)

Επικοινωνία με το τμήμα: Γραφείο 3, Τηλέφωνο:2385054584, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Το Τμήμα Γ΄ Προσωπικού είναι αρμόδιο για: 
 
α) θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία,
 
β) τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του υπηρεσιακού συμβουλίου που λειτουργεί στη Διεύθυνση,
 
γ) τη διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης,
 
δ) την υποστήριξη των διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια,
 
ε) την τήρηση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της Διεύθυνσης,
 
στ) τις διαδικασίες λύσης της υπαλληλικής σχέσης του εκπαιδευτικού προσωπικού και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών και την σύνταξη των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων,
 
ζ) την καταγραφή των κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,
 
η) την έκδοση των διοικητικών πράξεων για τη χορήγηση αδειών στο πάσης φύσεως προσωπικό της Διεύθυνσης,
 
θ) τη διεκπεραίωση των διαδικασιών παραπομπής υπαλλήλων σε υγειονομικές επιτροπές,
 
ι) τη μέριμνα για την εφαρμογή του ωραρίου του προσωπικού,
 
ια) τις διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
 
ιβ) τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης,
 
ιγ) την επαλήθευση γνησιότητας τίτλων σπουδών και στοιχείων Π.Μ.,
 
ιδ) την παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων,
 
ιε) την παροχή γραμματειακής υποστήριξης στους Σχολικούς Συμβούλους που έχουν την έδρα τους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης,
 
ιστ) την κατανομή του προσωπικού και την εν γένει στελέχωση των επιμέρους τμημάτων της Διεύθυνσης,
 
ιζ) την εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στο πάσης φύσεως προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,
 
ιθ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
 

 

free joomla template

Προγράμματα ΕΣΠΑ

 

 

  

 

 

logodiavgeia

Οι αναρτήσεις της Δνσης Π.Ε. Φλώρινας

στον ιστότοπο "Διαύγεια"

 

logoKPE

template JoomSpirit