Τμήμα Δ' Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Δογούλη Ευαγγελία-ΠΕ Πληροφορικής (Προσωρινός Κλάδος)-Προϊσταμένη Τμήματος

Επικοινωνία με το Τμήμα: Γραφείο 3, Τηλέφωνο:2385054584, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 
Το Τμήμα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών είναι αρμόδιο για:
 
α) τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου και λοιπών φορέων του δημοσίου που χειρίζονται τα επιμέρους τμήματα της οικείας Διεύθυνσης,
 
β) την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης,
 
γ) τη δημιουργία, οργάνωση και συντήρηση βάσεων δεδομένων,
 
δ) την κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση ιστοτόπου και την παροχή υπηρεσιών επιπέδου 1 έως 4 μέσω αυτού,
 
ε) την παρακολούθηση, αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη των υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών της Διεύθυνσης Eκπαίδευσης,
 
στ) την ψηφιοποίηση και τον ανασχεδιασμό διαδικασιών,
 
ζ) την υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα,
 
η) τη μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας των δεδομένων και των δικτύων,
 
θ) την ενημέρωση και διαχείριση μητρώου ψηφιακής υποδομής,
 
ι) την υποστήριξη της συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων,
 
ια) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
 
free joomla template

Προγράμματα ΕΣΠΑ

 

 

  

 

 

logodiavgeia

Οι αναρτήσεις της Δνσης Π.Ε. Φλώρινας

στον ιστότοπο "Διαύγεια"

 

logoKPE

template JoomSpirit