Το νομοσχέδιο για τις νέες Δομές στην Εκπαίδευση

Το νομοσχέδιο για τις νέες Δομές στην Εκπαίδευση (Νόμος 4547/2018, ΦΕΚ 102/τ. Α'/12-06-2018)

free joomla template

Προγράμματα ΕΣΠΑ

 

 

  

 

 

logodiavgeia

Οι αναρτήσεις της Δνσης Π.Ε. Φλώρινας

στον ιστότοπο "Διαύγεια"

 

logoKPE

template JoomSpirit