Πιστοποίηση εξαετούς επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα

Αφορά την απόκτηση ιθαγένειας, παρακαλούνται οι Διευθυντές - Προϊστάμενοι να ακολουθήσουν τις οδηγίες της εγκυκλίου.

Εγκύκλιος
free joomla template

Προγράμματα ΕΣΠΑ

 

 

  

 

 

logodiavgeia

Οι αναρτήσεις της Δνσης Π.Ε. Φλώρινας

στον ιστότοπο "Διαύγεια"

 

logoKPE

template JoomSpirit