Σχολικό έτος 2023-2024

Απουσιολόγιο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

Απουσιολόγιο ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ για ΕΒΠ-ΕΕΠ

Απουσιολόγιο ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ για ΠΕ11-ΠΕ71-ΤΕ16

Απουσιολόγιο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Απουσιολόγιο ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ για ΕΒΠ και ΠΕ25

Απουσιολόγιο ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ για ΠΕ60 και ΠΕ70

Απουσιολόγιο ΤΥ-ΖΕΠ

Απουσιολόγιο ΠΕ23  

 


Σχολικό έτος 2021-2022

Απουσιολόγιο Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Απουσιολόγιο Εξατομικευμένη για ΕΕΠ-ΕΒΠ

Απουσιολόγιο Εξατομικευμένη για εκπαιδευτικούς

Απουσιολόγιο Εξειδικευμένη για ΕΕΠ-ΕΒΠ

Απουσιολόγιο Εξειδικευμένη για εκπαιδευτικούς

Απουσιολόγιο Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στην Προσχολική Εκπαίδευση

Απουσιολόγιο Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης


Σχολικό έτος 2020-2021

Απουσιολόγιο Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Απουσιολόγιο Εξατομικευμένη για ΕΕΠ-ΕΒΠ

Απουσιολόγιο Εξατομικευμένη για εκπαιδευτικούς

Απουσιολόγιο Εξειδικευμένη για ΕΕΠ-ΕΒΠ

Απουσιολόγιο Εξειδικευμένη για εκπαιδευτικούς

Απουσιολόγιο ΠΔΕ για ΕΕΠ-ΕΒΠ

Απουσιολόγιο ΠΔΕ για εκπαιδευτικούς

Απουσιολόγιο ΠΔΕ Covid-19 για ΕΕΠ-ΕΒΠ

Απουσιολόγιο ΠΔΕ Covid-19 για εκπαιδευτικούς

 

Σχολικό έτος 2019-2020 (ισχύουν από 01/02/2020)

Απουσιολόγιο ΕΚΟ-ΤΥ ΖΕΠ

Απουσιολόγιο Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Απουσιολόγιο Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης

Απουσιολόγιο Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών

Απουσιολόγιο Εξατομικευμένη για ΕΕΠ-ΕΒΠ

Απουσιολόγιο Εξατομικευμένη για εκπαιδευτικούς

Απουσιολόγιο Εξειδικευμένη για ΕΕΠ-ΕΒΠ

Απουσιολόγιο Εξειδικευμένη για εκπαιδευτικούς

Απουσιολόγιο ΠΔΕ


Σχολικό έτος 2019-2020 (έως 31/01/2020)

Απουσιολόγιο Ενιαίου Τύπου Δημοτικού Σχολείο

Απουσιολόγιο Ενίσχυσης Προσχολικής Εκπαίδευσης

Απουσιολόγιο Ενίσχυσης Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης

Απουσιολόγιο Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες

Απουσιολόγιο Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης

 

Οδηγίες συμπλήρωσης του ατομικού ημερήσιου απουσιολογίου


Σχολικό έτος 2018-2019

Απουσιολόγιο Ενιαίου Τύπου Δημοτικού Σχολείου

Απουσιολόγιο Ενίσχυσης Προσχολικής Εκπαίδευσης

Απουσιολόγιο Ενίσχυσης Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης

Απουσιολόγιο Εξατομικευμένης Υποστήριξης ΜΑθητών με Αναπηρίες

Απουσιολόγιο Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης